ჩვენ ვაშენებთ

სამრეწველო დანიშნულების შენობა ნაგებობებს

კომპანია ასრულებს ყველა სამუშაოს, დაგეგმვიდან გასაღების გადაცემამდე. „აი სი ემ ჯი“ მშენებლობის ყველა ეტაპზე, მხოლოდ საიმედო პარტნიორად შეიძლება იქნას მოაზრებული. ინდუსტრიულ სექტორში ჩვენ ვაწარმოებთ ნებისმიერი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოებს. ხარისხიანი სამშენებლო მასალები, საქმის პროფესიული ცოდნა, თანამშრომლების მონდომება და მიმდინარე პროცესების სწორი მენეჯმენტი, ერთობლიობაში, ემსახურება კომპანიის ძირითად მიზანს - "ხარისხი ბოლო დეტალამდე"

აშენე გონივრულად

ხარისხის მაღალი სტანდარტი

ჩვენს მიერ პროექტირების პროცესში შემუშავებული პროექტის გონივრული, ინჟინრული გადაწყვეტილებები, ფასის და ხარისხის შესაბამისი სამშენებლო მასალები,სამშენებლო სამუშაეობის წარმოების მაღალი სტანდარტი, თქვენი შენობის წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა. კომპანიის არსებობის 12 წლის განმავლობაში ინდუსტრიული მშენებლობის მიმართულებით დაგროვილი გამოცდილება, მომსახურებისა და ჩვენი პარტნიორი კომპანიების ნდობის ხარისხი, მუდმივად უმჯობესდება . მომხმარებლებს შეუძლიათ დარწმუნებულები იყვნენ, რომ „აი სი ემ ჯის“ მიერ აშენებული ყველა სამეწველო შენობა შეესაბამება საკუთარ სამეწარმეო მიზნებს, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ მოთხოვნებს და გარემოსდაცვით, ხანძარსაწინააღმდეგო საერთაშორისო და ქართულ სტანდარტებს.

პროცესების სრული მონიტორინგი

კოორდინაცია და კონტროლი

ჩვენ განვიხილავთ სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობას, როგორც კომპლექსურ დინამიკურ პროცესს. ცალკეული სამშენებლო სამუშაოების სწორი თანმიმდევრობის განსაზღვრა „თქვენი პროექტის“ წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა.ჩვენი საპროექტო და სამშენებლო გუნდის შესაბამისი მიმართულებების სპეციალისტები მონიტორინგს უწევენ ცალკეული თუ კომპლექსური სამუშაოების წარმოების გრაფიკთან შესაბამისობის დინამიკას, აკონტროლებენ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ხარისხს, სამშენებლო მასალების მიწოდების ვადებს, და აწარმოებენ სამშენებლო დოკუმენტაციის კონტროლს.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

ღირსეული, პარტნიორული თანამშრომლობა

წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, სამშენებლო სამუშაოებისა და თანმდევი პროცესების სწორი მართვით, ღირსეული, პარტნიორული მიდგომით, ჩვენ უზრუნველვყოფთ „თქვენი პროექტის“ სამშენებლო სამუშაოების დროულ და ხარისხიან შესრულებას.

მომსახურების ზოგადი მიმოხილვა

  • კომპლექსური მშენებლობა
  • ლითონკონსტრუქციების დამზადება -მონტაჟი
  • სენდვიჩპანელების და აქსესუარების მიწოდება მონტაჟი
  • სამრეწველო იატაკების მოწყობა
  • საინჟინრო კომუნიკაციების ინსტალაცია

რატომ "აი სი ემ ჯი"

პროექტირება და მშენებლობა ერთ სივრცეში

  • მაღალკვალიფიციური გუნდი
  • საუკეთესო ინჟინრული გადაწყვეტილებები
  • სწრაფი პროექტირება
  • მასალების გონივრული შერჩევა
  • მშენებლობის თორმეტ წლიანი გამოცდილება
  • ფიქსირებული ფასი, ფიქსირებული ტარიფი
  • ხარისხი ბოლო დეტალამდე

სამრეწველო შენობების პროექტირება