კომპანია

შპს "აი სი ემ ჯი" (Industrial Construction Management Group) 


ინდუსტრიული   ნაგებობების პროფილით მომუშავე საპროექტო ორგანიზაციას , რომლის ძირითადი საქმიანობაა სამრეწველო შენობა ნაგებობების საპორექტო და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. ჩვენი შვილობილი კომპანია ალტერნატივა

ჩვენი მისია

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.